NYHETER

Vi har en ny Ansvarsutbildning som innehåller delar av nedanstående utbildningar men med fokus på vad det innebär för den som är ansvarig på byggarbetsplatsen.

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Mobila arbetsplattformar
  • Fallskydd
  • Ställning
  • Säkra Lyft
  • Truck
  • Kaparbeten och damm
  • Attityder till förändring
  • Grupparbeten och diskussioner

Kursen vänder sig i första hand till Bas U, platschefer, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga.

Kontakta oss om du är intresserad av att få mer information om denna utbildning.