OM CRAMOSKOLAN

Vi arrangerar utbildningar rikstäckande både inom vårt depånät samt produktionsanpassade utbildningar förlagda hos våra kunder. Vårt mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt, vilket innebär en ökad säkerhet på arbetsplatsen, effektivare maskinanvändande samt minskade skador på människor och maskiner. 

Vi håller dagligen utbildningar i vårt depånätverk, vilket ger våra kunder möjligheten att skicka enstaka personer på utbildning. Vi har även lång erfarenhet av att hålla företagsförlagda utbildningar där våra instruktörer kommer ut till arbetsplatsen. Dessa utbildningar anpassar vi självklart till just den arbetsplatsens förhållande, maskiner och personal. Detta för att minimera produktionsbortfall under utbildningsperioden. 

Vi arbetar med kontinuerlig omvärldsbevakning och fortbildning av våra instruktörer som ett led i vårt kvalitetsarbete, för att alltid vara uppdaterade och arbeta utifrån aktuell lagstiftning och branschspecifik information. 

Vi är medlemmar i Liftutbildningsrådet (LUR), Brandskyddsföreningen och Sveriges Byggindustrier och följer deras riktlinjer och standarder.

Öppen kurs

Bästa alternativet när ni har färre antal deltagare 

Schemalagda öppna kurser på våra depåer där kunderna kan anmäla en eller flera deltagare. Bokningen sker här på hemsidan, på våra depåer eller via telefon eller mail till oss.

Företagskurs

Bästa alternativet när ni har större antal deltagare men inga utbildningslokaler.
Vi erbjuder även företagsspecifik utbildning i vårt depånät. Har ni ett större antal deltagare kan ni boka in en företagsspecifik utbildning. Ni får då en ”privat” utbildning på någon av våra depåer. Bokning sker via oss (telefon eller mail). 

Specialanpassad kurs i kunds lokaler

Bästa alternativet när ni har ett större antal deltagare samt egna utbildningslokaler och maskiner.
Vi kan även produktionsanpassa utbildningar förlagda i Era egna lokaler. Vid dessa utbildningar förutsätter vi att ni  tillhandahåller ändamålsenlig utbildningslokal samt de maskiner som krävs för praktiken. Bokning sker via oss (telefon eller mail).

 

För att kunna se videon behöver du tillåta funktionella cookies. Du kan ändra dina inställningar här.