TIPS & RÅD

 

Introduktionsfilmer

Daglig tillsyn skall alltid utföras av användaren innan liften tas i bruk.
Dessa filmer är hjälpmedel och exempel på hur en daglig tillsyn går till. Kom ihåg att alltid titta i instruktionsboken och följ tillverkarens anvisningar när du gör din dagliga tillsyn.

 

För att kunna se videon behöver du tillåta funktionella cookies. Du kan ändra dina inställningar här.

Cramo vill hjälpa dig att jobba säkert i din vardag.
På Cramo Safety på vår hemsida kan du fördjupa dig mer i ämnen och få tips för en säkrare arbetsplats. Ta del av säkerhetstipsen här >>

Frågor och Svar

Varför ska liftutbildningen repeteras var 5:e år?

Cramoskolan är medlemmar i Liftutbildningsrådet, LUR.

Liftutbildningsrådet har tagit fram en liftläroplan, LLP 10, baserad på internationell standard SS-ISO 18878:2013 för att försöka få en likriktighet i liftutbildningarna. I LLP10 är det en stark rekommendation att repetera utbildningen var 5:e år eftersom det handlar om säkerhet framför allt och inte enbart om körkunskaper.

När ska man använda fallskydd i lift?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6 §15) finns uttryckliga krav på att använda fallskyddsutrustning i mobila arbetsplattformar när det finns risk för påkörning, när det behövs för säkert tillträde till arbetsplattformen eller när arbete  med motorkedjesåg utförs. Riskanalysen som föregår arbete med mobil arbetsplattform ska innefatta användning av fallskyddsutrustning.

I vår liftutbildning får deltagarna lära sig att hantera fallskyddsutrustning i lift, men vid arbete på höjd över 2 meter krävs en separat fallskyddsutbildning.

När ska ett körtillstånd skrivas ut av arbetsgivaren?

Ett körtillstånd utfärdas av arbetsgivaren inför varje nytt uppdrag (långt eller kort) och finns att ladda ner på vår hemsida.

Borttappat utbildningsbevis/certifikat

Beställning av nytt utbildningsbevis/certifikat kan göras via mail till: cramoskolan@cramo.com. Ange namn och födelsenr på deltagaren, leveransadress samt företags- och faktureringsuppgifter. Ett ersättningskort kostar 395 kr exkl. moms.

Kursintyg via mail (pdf-format) går att få utan kostnad.

Om du behöver nytt certifikat gällande Heta arbeten – beställer du detta på Brandskyddsföreningens hemsida via länken = https://www.hetaarbeten.se/

Registrering ID06

Om du önskar få din utbildning överförd till ID06 kompetensdatabas tillkommer en kostnad per deltagare och utbildning för att täcka denna kostnad. Kontakta oss via mail eller telefon för mer information.

Behöver alla som arbetar från liften utbildning?

Ja, alla som utför arbete från en mobil arbetsplattform ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper.

Vad gäller när man river en ställning?

Alla som bygger, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning (2-9m) ska ha genomgått relevant och dokumenterad utbildning. Sanktionsavgifter kan dömas ut på 10 000kr per anställd som inte uppfyller kraven.

Kan man få sanktionsavgifter om man struntar i fallskydd?

Ja om kollektivt fallskydd saknas och det finns risk för fall över två meter ska personlig fallskyddsutrustning användas. Den som använder utrustningen ska ha kunskap i hur den används.

Lägsta avgiften är 40 000kr och högsta 400 000kr beroende på företagets storlek. 

Vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift? 

Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktions­avgift. Det kan alltså vara företag, organisationer, kommuner, landsting eller staten.

Reglerna om sanktionsavgift riktar sig ofta mot arbetsgivare. Det är alltså den som är arbetsgivare – exempelvis ett företag, kommunen eller landsting – som i så fall ska betala en sanktionsavgift. Även andra än arbetsgivare kan behöva betala sanktionsavgift, t.ex. den som hyr in arbetskraft. Tillverkare och importörer är exempel på vem som kan få betala sanktionsavgift då vissa bestämmelser om produkter inte följs och på byggområdet finns några bestämmelser som innebär att den som har uppdrag som byggherre, Bas-P eller Bas-U kan bli skyldig att betala avgift.